Ważne jest doświadczenie

Każde większe przedsiębiorstwo podzielone jest na działy. Jest to naturalne, gdyż pozwala na lepsze zarządzanie, a poza tym specjalizuje konkretnych ludzi w swojej pracy. Jednak każdy taki dział potrzebuje osoby zarządzającej. Menadżerem powinna być zazwyczaj osoba, która posiada doświadczenie w pracy w zespole na niższym stanowisku. Warto zadać sobie pytanie jakie cechy powinna mieć taka osoba. Przede wszystkim kierownik działu musi mieć, jak wcześniej wspomniano doświadczenie. Nie jest to niezbędne, choć dla wielu pracodawców ten punkt znajduje się na przysłowiowym pierwszym miejscu. Wykształcenie kierunkowe to…

Elastyczny kierownik

Kierowanie zespołem ludzi wymaga odpowiedniego podejścia. Nie każda grupa ludzi jest w stanie być zarządzana w ten sam sposób. Niemal na pewno kierownik działu musi być elastyczny w swojej pracy. Dość istotnym elementem w pracy osoby zarządzającej musi być nastawienie na tak zwane inne zdanie. Każda osoba podejmująca decyzję powinna strać się mieć oponenta z którym dostosowywała by wspólny kompromis. To właśnie ten tak zwany złoty środek w wielu wypadkach jest idealną decyzją, która być może nie jest po pierwszej myśli decydenta, ale dzięki temu,…

Potrzebne liderowi

Zespół ludzi to dość skomplikowany twór. Niemal nigdy się nie zdarza, by kilka osób miało dokładnie to samo zdanie na każdy temat, nawet na temat branżowy. Jest to oczywiście bardzo dobre, a przede wszystkim wyjątkowo ludzkie. Jednak by z grupy ludzi wyszedł jakiś pomysł, konkretna idea, to ważnym jest aby była ona odpowiednio kierowana. Lider ma wiele zadań, w zależności od grupy którą kieruje. Nieformalne grupy zajmujące się jakimś jednym projektem nie muszą mieć dobrego przywódcy. Zupełnie jednak inaczej jest w biznesie. Szczególnie widoczne jest…

Gdzie można znaleźć pracę kierownika działu

Osoby, które posiadają wykształcenie w jakimś kierunku, zanim zaczną pracę na stanowisku kierowniczym, powinny przez pewien czas popracować jako pracownik danego działu, by w przyszłości móc starać się o awans. Najczęściej na kierownika działu awansuje się osoby ze stanowisk niższego szczebla, które wykazały się zaangażowaniem w swoją pracę. Pracę na stanowisku kierownik działu można znaleźć wszędzie tam, gdzie funkcjonuje podział firmy na działy – czy to w fabryce, czy w korporacji, czy w markecie. Bardzo rzadko na stanowisko kierownika zatrudnia się osoby z zewnątrz. Wynika…

Odpowiedzialność kierownika działu

W pracy zespołowej niezbędne jest nadzorowanie pracy całego zespołu przez osobę na odpowiednim stanowisku. W każdym dziale są specjaliści z danej dziedziny, a także kierownik działu odpowiedzialny za pracę przez nich wykonywaną. Jego zakres obowiązków jest bardzo duży. Polega przede wszystkim na przydzielaniu zadań pracownikom oraz rozliczaniu ich z postępów prac, by zostały one wykonane w odpowiednim terminie. Kierownik często musi brać udział w spotkaniach firmowych wyższego szczebla, gdzie omawiane są plany firmy i realizacja zadań. Dba on o przygotowywanie odpowiednich dokumentów, podpisuje je, czym…

Zajęcia kierownika działu

Aby otrzymać posadę kierownika działu w danej firmie, istotnym jest przepracowanie wcześniej dłuższego okresu na danym dziale. Najczęściej kierownik działu jest awansowany z dotychczasowych pracowników działu, gdy wykaże się odpowiednim zaangażowaniem w swoje obowiązki. Pracownik, aby otrzymać awans na kierownika działu, powinien pokazać szefostwu, że potrafi dużo więcej i stać go na podjęcie nowych, dodatkowych wyzwań. Bardzo rzadko na kierowników działu wybiera się osoby z zewnątrz, co jest podyktowane tym, że tylko doświadczeni pracownicy będą w stanie pracować na stanowisku kierowniczym wydajnie, ponieważ doskonale znają…

Nad czym sprawuje pieczę kierownik działu

W większych firmach, ale również w dużych marketach, niezbędnym stanowiskiem jest kierownik działu. Jest on osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie konkretnego działu w firmie. Może to być na przykład dział chemiczny czy dział mięsny w sklepie, a może to być dział finansowy czy dział reklamy w firmie. Sprawowanie pieczy nad działem opiera się przede wszystkim na kontrolowaniu pracy zatrudnionych w nim pracowników. Kierownik działu ma przede wszystkim rozdzielać konkretne zadania poszczególnym pracownikom. Może to robić, ponieważ dobrze zna mocne i słabe strony swoich pracowników i wie,…

Za co odpowiada kierownik działu?

Odpowiedzialność, jaką bierze na siebie kierownik działu zajmując to stanowisko, to tak naprawdę odpowiedzialność za cały swój dział. Pracują w nim ludzie kompetentni, znający się na swojej pracy, ale również popełniający błędy. Głównym zadaniem kierownika działu jest przydzielanie obowiązków – każdemu pracownikowi według jego umiejętności i możliwości. Czasem konieczne jest też wsparcie motywacyjne, a nawet zastosowanie systemu kar i nagród, aby praca zespołu była efektywna. Kierownik na bieżąco rozwiązuje problemy, które wyjdą na światło dzienne podczas realizacji zadań. Musi również przedstawiać efekty swojej pracy swoim…

Gdzie może pracować kierownik działu?

W dużych firmach niezbędny jest podział struktury firmy na specjalne działy. Są więc działy zajmujące się marketingiem firmy i dbające o jej wizerunek na zewnątrz. Są działy  zajmujące się sprzedażą produktów i usług, są działy obsługi klienta, działy finansów, czy dział IT. Do każdego z nich przydzielony jest kierownik działu, czyli osoba o kompetencjach i doświadczeniu pozwalającym na dyrygowanie tym działem. W każdym dziale pracuje od kilku do nawet kilkudziesięciu pracowników, którzy potrzebują mieć kogoś nad sobą. Musi to być osoba odpowiedzialna, ciesząca się szacunkiem…

Prestiżowa praca kierownika działu

Jest wiele zawodów, których wykonywanie wiąże się z pewnego rodzaju prestiżem. Do zawodów tych należy z pewnością kierownik działu. W zależności od tego, ile i jakich działów potrzebuje firma, potrzebna jest konkretna liczba kierowników działu o odpowiedniej specjalizacji. I tak na przykład kierownik działu księgowości musi być głównym księgowym – osobą doświadczoną na tym stanowisku. Kierownik działu logistyki musi być specjalistą od logistyki, o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach. Ta praca jest bardzo prestiżowa, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialna. Ma się pod sobą kilku lub kilkunastu pracowników,…