Zastępca Kierownika Wydziału Programowania i Relacji