Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia