Zastępca Kierownika Działu Spożywczego (owoce/warzywa)