Zastępca Kierownika Działu Spożywczego (owoce i warzywa)