Zastępca Kierownika Działu Spożywczego (działy zimne)