Zastępca Kierownika Działu Spożywczego (Działy zimne)