Zastępca Kierownika Działu Spożywczego (działy świeże)