Zastępca Kierownika Działu Spożywczego (Działy Świeże)