Zastępca Kierownika Działu Spożywczego (działy suche)