Zastępca Kierownika Działu Spożywczego - Dział Świeży