Zastępca dyrektora działu zarządzania nieruchomościami