Specjalista do spraw zamówień publicznych/kierownik działu utrzymania ulic i zieleni