Project manager ds. automatyzacji procesów logistycznych