Menadżer kategori zakupów technicznych (telekomunikacja)