Koordynator Działu Produkcji - przetwórstwo tworzyw sztucznych