Kierownik / Zastępca Kierownika Działu Spożywczego