Kierownik Wytwórni Mieszanek Mineralno-Asfaltowych