Kierownik Wydziału Projektów i Wydarzeń Artystycznych