Kierownik Referatu Realizacji Postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych