Kierownik działu sprzedaży produktów energetycznych