Kierownik Działu Spedycji Drobnicowej Międzynarodowej