Kierownik Działu Regeneracja Olejów Przepracowanych