Kierownik Działu Przygotowania Produkcji i Zakupów