Kierownik Działu Produkcji - przetwórstwo tworzyw sztucznych