Kierownik Działu ogólno - administracyjnego i samorządowego