Kierownik Działu Nadzoru Realizacji Projektów Strategicznych