Kierownik Działu Łańcucha Dostaw (zakupy i logistyka)