Kierownik działu konstrukcyjnego (budownictwo mieszkaniowe)