Kierownik działu eksploatacyjno-technicznego (42j)