Kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami