Kierownik Budowy Jachtu ds. Instalacji HVAC i Hydrauliki