Dyrektor Działu Bezpieczeństwa pracy, Ochrony środowiska i Jakości