Dyrektor ds. sprzedaży w autoryzowanym salonie samochodowym