Dyrektor Departamentu Zarządzania Systemami Wsparcia i Rynku Energii