Kierownik Wydziału/ Kierownik Projektu – Inżynier RTC