Kierownik działu personalnego

13Kierownik działu personalnego jest odpowiedzialny za pracę kilku lub kilkunastu osób zatrudnionych w dziale HR danego przedsiębiorstwa. Praca w tym zawodzie charakteryzuje się częstym kontaktem z różnymi osobami, stąd cechą pożądaną u kierownika HR jest bardzo dobra komunikatywność. Kierownik działu Tychy musi umieć porozumiewać się z innymi ludźmi, być otwartym, wyrażać chęć zrozumienia drugiej osoby, a także cechować się empatią i zrozumieniem. Kierownik działu HR odpowiada za wszelkie decyzje kadrowe, a to z kolei wymaga dużej odwagi i gotowości do podjęcia ryzyka oraz umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Wiele zadań spoczywających na kierowniku działu personalnego wymaga od niego umiejętności pracy  szybkim tempie i dobrej organizacji pracy nie tylko swojej, ale i swoich podwładnych. Trudne sytuacje, których w branży HR jest niemało, wymagają od niego dużej odporności psychicznej, samokontroli emocji i umiejętności łagodzenia konfliktów. Na tym stanowisku pracy przydaje się inicjatywa, kreatywność, zdolność do dochowania tajemnicy i bezwarunkowa dyskrecja.

Praca kierownika należy do prac lekkich, o ile kryterium do jej kwalifikacji będzie wydatek energetyczny. Z drugiej strony, pociąga ona za sobą duży wysiłek psychiczny- z uwagi na ilość problemów, ich wagę i trudności w ich rozwiązywaniu. Kierownikiem działu nie może zostać osoba chora psychicznie i cierpiąca na socjopatię. Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu jest również nerwica i słaba kondycja psychiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *