Kierownik a kierownik

Kierownik działu kierownikowi nierówny, ponieważ w różnych firmach obracających się w różnych branżach to stanowisko pracy może posiadać inny wydźwięk i inną charakterystykę. W praktyce możemy spotkać kierownika działu sprzedaży, działu IT czy na przykład działu technologicznego, kierownik działu Chorzów.

3Kierownik działu technologicznego jest pracownikiem odpowiedzialnym za nadzorowanie pracy działu technologicznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, a więc jego praca polega na nieco innym zakresie obowiązków niż w przypadku na przykład kierownika działu księgowości. Osoba na tym stanowisku sprawuje nadzór nad kolejnymi fazami procesu produkcji, prowadzi analizę zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa czy opracowuje i weryfikuje plany kosztowe. Zakres obowiązków kierownika jest w tym przypadku typowy dla przedsiębiorstw produkcyjnych, a nie firm z branży finansowej czy sprzedażowej.

Podobnie, aby zostać kierownikiem działu technologicznego należy posiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz obszerną wiedzę z zakresu produkcji i przemysłu. Niezbędnym jest dotychczasowe doświadczenie zawodowe oraz umiejętność zarządzania kapitałem ludzkim – cechy, które charakteryzują wszystkich kierowników działu, bez względu na to w jakiej firmie są oni zatrudnieni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *