Charakterystyka zawodu

1Kierownik działu jest osobą odpowiedzialną za koordynację i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników pracujących w danym dziale przedsiębiorstwa lub instytucji. Kierownik, z wypełniania swoich obowiązków rozlicza się przed odpowiednim dyrektorem, a pośrednio przed dyrektorem generalnym firmy. Przeważnie, praca kierownika działu polega na wyznaczaniu zadań poszczególnym pracownikom oraz opracowywaniu wewnętrznych procedur i norm, które mają zmaksymalizować efektywność pracy. Ponadto, kierownik zajmuje się:

  1. sporządzaniem raportów na potrzeby przełożonych,
  2. uczestnictwem w procesie rekrutacji nowych pracowników,
  3. uczestnictwem w kreowaniu ścieżki zawodowej pracowników aktualnie zatrudnionych w dziale.

Miejscem pracy kierownika działu jest przestrzeń biurowa danej jednostki organizacyjnej. Jego praca ma charakter typowo biurowy, a obowiązki wykonywane są za pośrednictwem komputera. Kierownik nadzoruje także prace podległego zespołu bezpośrednio, odwiedzając jego stanowiska pracy, oraz sporządza niezbędną dokumentację i raporty dla przełożonych. Zatrudniając się na stanowisku kierowniczym kandydat może liczyć na telefon służbowy, laptop, a nawet samochód do własnej, zawodowej dyspozycji. Stanowisko kierownika działu jest obecne w wielu dużych firmach, o złożonej strukturze organizacyjnej, należących do różnorodnych branży. Zarobki w tym zawodzie są różne i uzależnione od zakresu pełnionych obowiązków, wielkości firmy lub instytucji oraz charakteru branży. W największych i najprężniej rozwijających się firmach mogą sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *