różnorodność zadań

Różnorodność zadań

Kierownicze stanowisko wcale nie musi oznaczać bycia dyrektorem, czy głównym zarządzającym w firmie. W wielu przypadkach to kwestia nazwania stanowiska pracy. Na takim stanowisku, jak kierownik działu nie można się nudzić. To ciekawa praca dla co ambitniejszych osób, które lubią organizować pracę zespołowi, są naturalnymi liderami zespołu. Awans na kierownika działu to dla wielu osób znaczący awans, mimo iż w praktyce rzadko taki kierownik ma dużą decyzyjność i wiele od niego zależy, to funkcja bardziej nominalna o słabym wpływie na realną pracę.

W pracach fizycznych kierownik działu utożsamiany jest z brygadzistą. Co prawda dzieli pracę, jednak musi podporządkować się wytycznym płynącym z góry. Zaletą kierownika jest możliwość sugestii pracowników przekazywania wyżej, sygnalizowania problemów i potrzeb od grupy, zespołu danego działu. Wbrew pozorom stanowisko takie jest potrzebne. Często funkcja ta jest dodatkiem do zwyczajnej pracy w dziale. Nie jest ona obciążająca, a w zamian pracownik otrzymuje pewną gratyfikację finansową za jej pełnienie. Nobilitacją jest sam fakt mianowania na kierownika, bez względu na jego kompetencje zarządcze.

podzielność uwagi

Podzielność uwagi

Kadra kierownicza wynagradzana jest lepiej od pracowników szeregowych, załogi podwładnych, a jest tego powód. O ile pracownicy produkcji, magazynu, sprzedaży mają za zadanie konkretne czynności, wycinek pracy zespołu, to kierownik działu musi zarządzać szeregiem działań wymagających organizacji i nadzoru. Kontrola pracowników, raporty, dokumenty to wszystko spoczywa na jednej głowie kierownika.

Gdy sądzimy, że kierownik ma lekką pracę, to łudzimy się tylko pozorami, jakie są widoczne i stereotypami funkcjonującymi w środowisku. Wystarczy kilka dni przepracować na takim stanowisku, by doświadczyć zawrotu głowy i potwornego zmęczenia, głównie ze stresu. Praca w warunkach, gdzie musimy być skoncentrowani na wielu rzeczach jednocześnie to bardzo wyczerpujące zadanie. Odpowiedzialność, a przy tym dodatkowo oczekiwania, by kierownik był miły, kulturalny, dyspozycyjny, potrafił wsłuchać się w potrzeby członków zespołu, wydają się zadaniami nieosiągalnymi. Jednak praktyka czyni mistrza. Początkowo faktycznie praca kierownika działu może przerażać, jednak z czasem jest łatwiej, co nie oznacza, iż nic się nie robi.