lider kontra kierownik

Lider kontra kierownik

Bycie kierownikiem działu zobowiązuje do określonych zachowań, decyzji. Idealną sytuacją jest bycie kierownikiem i liderem w jednym. Zgrzyty i problemy zaczynają się wówczas, kiedy kierownik działu jest mianowany przez przełożonych, zaś faktycznym liderem zespołu jest ktoś inny.

To trudna sytuacja dla kierownika, który musi umiejętnie egzekwować swoje decyzje i autorytet. Często sytuacja ta ma miejsce, kiedy zostajemy zatrudnienie na stanowiska kierownika działu całkowicie z zewnątrz. Gdy grupa pracowników oczekuje awansu, tymczasem otrzymuje nowego pracownika, który od razu zostaje kierownikiem zaczynają się problemy ze współpracą i komunikacją w zespole.

Trudności komunikacyjne rzutują na wydajność i jakość wykonywanej pracy, bez względu na to jakiej branży praca się tyczy. Nierzadko interwencje musi podjąć szefostwo, a i tak bywa ona nieskuteczna. Bywa iż kierownik działu psychicznie nie daje rady i odchodzi lub też jest zmieniany przechodząc na inne stanowisko w firmie lub inny dział. To praktyka niepopularna ale czasem jedyna możliwa opcja uratowania sytuacji.