kierownik działu kadr

Kierownik działu kadr

Dział kadr to jeden z ważniejszych po księgowości w firmie. Zwykle zalicza się do pionu administracji a wewnątrz kadr wyróżnia się zespoły ds. rekrutacji, wynagrodzeń, BHP itp. Gdy startuje się na stanowisko kierownika działu kadr trzeba zdawać sobie sprawę iż należy wykazać się rozległą wiedzą interdyscyplinarną by móc zarządzać tak zróżnicowanym działem.

Zadanie to jednak może nas przerosnąć. Gdy zaczynasz się nie wyrabiać i nie panować nad wszystkimi zadaniami zastanów się co dalej. Warto jest nie kryć problemu, przyznać do błędu. Czasem trzeba umieć odejść, zaś szukając kolejnego zatrudnienia nie porywać się już na stanowiska kierownicze. Kiedy czujemy, że to praca nie dla nas, nie próbujmy kolejny raz.

Kierowanie działem wymaga zarówno bycia merytorycznym jak i umiejętności organizacji pracy, delegowania kompetencji i nadzorowania jakości wykonywanych zadań powierzonych pracownikom. Przy tym wszystkim kierownik musi umieć zrozumieć pracownika, postawić się na jego miejscu, a jednocześnie mieć autorytet i być wymagającym, dyscyplinującym przełożonym.

manager

Ważne jest doświadczenie

Każde większe przedsiębiorstwo podzielone jest na działy. Jest to naturalne, gdyż pozwala na lepsze zarządzanie, a poza tym specjalizuje konkretnych ludzi w swojej pracy. Jednak każdy taki dział potrzebuje osoby zarządzającej. Menadżerem powinna być zazwyczaj osoba, która posiada doświadczenie w pracy w zespole na niższym stanowisku.

Warto zadać sobie pytanie jakie cechy powinna mieć taka osoba. Przede wszystkim kierownik działu musi mieć, jak wcześniej wspomniano doświadczenie. Nie jest to niezbędne, choć dla wielu pracodawców ten punkt znajduje się na przysłowiowym pierwszym miejscu. Wykształcenie kierunkowe to inna ważna cecha, jednakże wiedza teoretyczna często jest niedostosowana do wymogów życia. Każdy abiturient wie, że jego wiedza nie jest wystarczająca by zaraz po szkole zostać kierownikiem. Dlatego też warto podczas nauki podejmować staże czy praktyki na wielu stanowiskach nie tylko tych kierowniczych.

Jeżeli menadżer wie jak pracuje szeregowy pracownik, zupełnie inaczej spogląda na cały problem zarządzania. Jedną z pożądanych cech jaką powinien mieć kierownik działu to charyzma. To typowa cecha wrodzona, którą nie każda osoba ma. Nie da się jej nauczyć, choć można zdobyć szacunek czyli namiastkę charyzmy.

kierownik

Elastyczny kierownik

Kierowanie zespołem ludzi wymaga odpowiedniego podejścia. Nie każda grupa ludzi jest w stanie być zarządzana w ten sam sposób. Niemal na pewno kierownik działu musi być elastyczny w swojej pracy. Dość istotnym elementem w pracy osoby zarządzającej musi być nastawienie na tak zwane inne zdanie.

Każda osoba podejmująca decyzję powinna strać się mieć oponenta z którym dostosowywała by wspólny kompromis. To właśnie ten tak zwany złoty środek w wielu wypadkach jest idealną decyzją, która być może nie jest po pierwszej myśli decydenta, ale dzięki temu, że został wypracowany przez kompromis będzie dla wiekuistości akceptowalny.

Przykładów na te teorie jest naprawdę wiele. Przede wszystkim pokazuje to nam historia. Jednoosobowe decyzje dyktatorów zawsze kończyły się klęską, choć może w pewnym okresie tego nie było widać. Natomiast decyzje kooperacyjne powodowały tak zwany krok do przodu. Innym przykładem może być funkcja doradców wszelkich osób decyzyjnych w polityce. Specjalnie nie dobiera się do takich zespołów osób o tych samych poglądach, aby mogły one wypracowywać kompromis. Niemal najgorszymi doradcami są tak zwani klakierzy. Pochlebstwa i permanentne zgadzanie się już wielokrotnie pokazało, że decyzje mogą być niewłaściwe.