potrzebne liderowi

Potrzebne liderowi

Zespół ludzi to dość skomplikowany twór. Niemal nigdy się nie zdarza, by kilka osób miało dokładnie to samo zdanie na każdy temat, nawet na temat branżowy. Jest to oczywiście bardzo dobre, a przede wszystkim wyjątkowo ludzkie. Jednak by z grupy ludzi wyszedł jakiś pomysł, konkretna idea, to ważnym jest aby była ona odpowiednio kierowana.

Lider ma wiele zadań, w zależności od grupy którą kieruje. Nieformalne grupy zajmujące się jakimś jednym projektem nie muszą mieć dobrego przywódcy. Zupełnie jednak inaczej jest w biznesie. Szczególnie widoczne jest to w przedsiębiorstwach, które podzielone są na działy. Tam praca takiej osoby jak kierownik działu wymaga naprawdę sporej wiedzy oraz tak zwanej charyzmy.

Pomimo wielu definicji charyzma jest dość tajemnicza. Dzieje się tak dlatego, że to cecha typowo psychiczna, którą nie da się łatwo pomierzyć, czy ocenić. Do tego charyzmy nie da się nauczyć, choć nie jest to warunek konieczny. Wielu kierowników czy też liderów swoje poparcie w zespole zawdzięcza pracy. Wśród cech dobrego przywództwa jest także i to, by lider potrafił dać odpowiedni przykład. Jest to prawda znana od dawna. Jeżeli kierownik nie potrafi wykonać tego co jego pracownik, wówczas nie będzie miał takiego poważania jak w sytuacji odwrotnej.

szukanie pracy

Gdzie można znaleźć pracę kierownika działu

Osoby, które posiadają wykształcenie w jakimś kierunku, zanim zaczną pracę na stanowisku kierowniczym, powinny przez pewien czas popracować jako pracownik danego działu, by w przyszłości móc starać się o awans. Najczęściej na kierownika działu awansuje się osoby ze stanowisk niższego szczebla, które wykazały się zaangażowaniem w swoją pracę.

Pracę na stanowisku kierownik działu można znaleźć wszędzie tam, gdzie funkcjonuje podział firmy na działy – czy to w fabryce, czy w korporacji, czy w markecie. Bardzo rzadko na stanowisko kierownika zatrudnia się osoby z zewnątrz. Wynika to stąd, że aby wydajnie zarządzać zespołem w firmie, trzeba najpierw dogłębnie poznać zarówno ekipę, którą ma się zarządzać, jak i standardy funkcjonowania tej firmy.

Dlatego zanim zostanie się kierownikiem, warto zainteresować się pracą w konkretnym dziale jako specjalista, a następnie starać się o awans poprzez sumienne wykonywanie powierzonych zadań i wykazywanie się w pracy. Są jednak firmy, które w swojej polityce zarządzania preferują zatrudnianie osób z zewnątrz na stanowiska kierownicze, co ma zapobiec niesnaskom pomiędzy pracownikami. W dalszym ciągu jednak chcąc objąć takie stanowisko, należałoby mieć kilkuletnie doświadczenie w pracy w danym dziale jako specjalista.

kierownik działu

Odpowiedzialność kierownika działu

W pracy zespołowej niezbędne jest nadzorowanie pracy całego zespołu przez osobę na odpowiednim stanowisku. W każdym dziale są specjaliści z danej dziedziny, a także kierownik działu odpowiedzialny za pracę przez nich wykonywaną. Jego zakres obowiązków jest bardzo duży. Polega przede wszystkim na przydzielaniu zadań pracownikom oraz rozliczaniu ich z postępów prac, by zostały one wykonane w odpowiednim terminie.

Kierownik często musi brać udział w spotkaniach firmowych wyższego szczebla, gdzie omawiane są plany firmy i realizacja zadań. Dba on o przygotowywanie odpowiednich dokumentów, podpisuje je, czym stwierdza pełną odpowiedzialność za obieg podpisanych przez siebie dokumentów.

Kierownik za swoją pracę otrzymuje odpowiednio wysoką pensję, która nie jest adekwatna do ilości faktycznej pracy, jaką on wykonuje, lecz do odpowiedzialności, którą na siebie bierze. O ile przeciętny pracownik odpowiada tylko za to, co zostało mu powierzone, o tyle kierownik działu odpowiada za sumaryczne rezultaty prac całego działu, on podejmuje strategiczne decyzje i to on odpowiada za konsekwencje podjęcia tych decyzji. Jego praca jest często stresująca, wymagająca dużego poświęcenia i zaangażowania, lecz z pewnością finansowo opłacalna.

obowiązki kierownika działu

Zajęcia kierownika działu

Aby otrzymać posadę kierownika działu w danej firmie, istotnym jest przepracowanie wcześniej dłuższego okresu na danym dziale. Najczęściej kierownik działu jest awansowany z dotychczasowych pracowników działu, gdy wykaże się odpowiednim zaangażowaniem w swoje obowiązki.

Pracownik, aby otrzymać awans na kierownika działu, powinien pokazać szefostwu, że potrafi dużo więcej i stać go na podjęcie nowych, dodatkowych wyzwań. Bardzo rzadko na kierowników działu wybiera się osoby z zewnątrz, co jest podyktowane tym, że tylko doświadczeni pracownicy będą w stanie pracować na stanowisku kierowniczym wydajnie, ponieważ doskonale znają standardy tej firmy.

Kierownik działu każdego dnia otrzymuje nowe zadania do wykonania od swoich przełożonych. Rozdziela owe zadania pomiędzy swoich współpracowników i wyznacza terminy ich wykonania. Następnie na bieżąco kontroluje postępy ich prac, koryguje działania pracowników i rozwiązuje bieżące problemy.

To on podejmuje strategiczne decyzje dotyczące pracy w danym dziale. Gdy zadanie zostanie wykonane, kierownik ma obowiązek zdać z niego raport swoim przełożonym. Praca kierownika działu wiąże się również z częstym wykonywaniem prac typowych dla pracowników tego działu, szczególnie gdy czas nagli, a pracy jest bardzo dużo.

praca kierownika działu

Nad czym sprawuje pieczę kierownik działu

W większych firmach, ale również w dużych marketach, niezbędnym stanowiskiem jest kierownik działu. Jest on osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie konkretnego działu w firmie. Może to być na przykład dział chemiczny czy dział mięsny w sklepie, a może to być dział finansowy czy dział reklamy w firmie.

Sprawowanie pieczy nad działem opiera się przede wszystkim na kontrolowaniu pracy zatrudnionych w nim pracowników. Kierownik działu ma przede wszystkim rozdzielać konkretne zadania poszczególnym pracownikom. Może to robić, ponieważ dobrze zna mocne i słabe strony swoich pracowników i wie, kto lepiej poradzi sobie z danym zadaniem. Dostaje on odgórne wytyczne od swoich przełożonych i jest zobowiązany do składania im raportów z działalności swojego działu, czyli z tego, jak pracownicy wywiązali się ze swoich obowiązków.

Kierownik jest również odpowiedzialny za obieg dokumentów w firmie i za to, aby wszelkie prace były wykonywane w odpowiednim standardzie oraz w wyznaczonym terminie. Na bieżąco zajmuje się rozwiązywaniem powstałych problemów. Jest osobą kompetentną w danym zakresie, która ma już wieloletnie doświadczenie w pracy w danym dziale. Doskonale zna zasady funkcjonowania swojego działu, stąd umiejętność zarządzania nim.