za co odpowiada kierownik działu

Za co odpowiada kierownik działu?

Odpowiedzialność, jaką bierze na siebie kierownik działu zajmując to stanowisko, to tak naprawdę odpowiedzialność za cały swój dział. Pracują w nim ludzie kompetentni, znający się na swojej pracy, ale również popełniający błędy.

Głównym zadaniem kierownika działu jest przydzielanie obowiązków – każdemu pracownikowi według jego umiejętności i możliwości. Czasem konieczne jest też wsparcie motywacyjne, a nawet zastosowanie systemu kar i nagród, aby praca zespołu była efektywna.

Kierownik na bieżąco rozwiązuje problemy, które wyjdą na światło dzienne podczas realizacji zadań. Musi również przedstawiać efekty swojej pracy swoim przełożonym. Duże wynagrodzenie, jakie pobiera kierownik działu, nie jest więc równoznaczne z ilością faktycznej pracy, jaką musi on wykonać, ale z wagą odpowiedzialności.

Jego pracą jest koordynowanie całego zespołu – nierzadko kilkudziesięciu osób. Pojedynczy pracownik odpowiada tylko za efekty swojej pracy przed kierownikiem, a w razie problemów może liczyć na jego pomoc. Z kolei kierownik odpowiada za całokształt pracy swojego zespołu. Trzeba więc przyznać, że na co dzień ma bardzo dużo pracy. Na szczęście praca ta daje dużo satysfakcji i ogromne poczucie, że trzyma się rękę na czymś bardzo ważnym.

gdzie może pracować kierownik działu

Gdzie może pracować kierownik działu?

W dużych firmach niezbędny jest podział struktury firmy na specjalne działy. Są więc działy zajmujące się marketingiem firmy i dbające o jej wizerunek na zewnątrz. Są działy  zajmujące się sprzedażą produktów i usług, są działy obsługi klienta, działy finansów, czy dział IT.

Do każdego z nich przydzielony jest kierownik działu, czyli osoba o kompetencjach i doświadczeniu pozwalającym na dyrygowanie tym działem. W każdym dziale pracuje od kilku do nawet kilkudziesięciu pracowników, którzy potrzebują mieć kogoś nad sobą. Musi to być osoba odpowiedzialna, ciesząca się szacunkiem wśród pracowników.

Kierownik działu jest tą właśnie osobą, do którego zgłaszają się pracownicy mający jakiś problem. Musi on zatem mieć wiedzę dużo większą od nich i doświadczenie w rozwiązywaniu nietypowych problemów. W każdym dziale jest pula zadań do wykonania, które rozdzielić musi pomiędzy pracowników kierownik, znając kompetencje i mocne oraz słabe strony swych podwładnych.

Kierownik danego działu może więc zatrudnić się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest silny pracownik do zarządzania zespołem. Najczęściej na kierownika działu wybiera się specjalistę z tego działu, który przez lata pracy wykazał się doświadczeniem.

prestiżowa praca kierownika działu

Prestiżowa praca kierownika działu

Jest wiele zawodów, których wykonywanie wiąże się z pewnego rodzaju prestiżem. Do zawodów tych należy z pewnością kierownik działu. W zależności od tego, ile i jakich działów potrzebuje firma, potrzebna jest konkretna liczba kierowników działu o odpowiedniej specjalizacji.

I tak na przykład kierownik działu księgowości musi być głównym księgowym – osobą doświadczoną na tym stanowisku. Kierownik działu logistyki musi być specjalistą od logistyki, o odpowiednim wykształceniu i kwalifikacjach.

Ta praca jest bardzo prestiżowa, ale jednocześnie bardzo odpowiedzialna. Ma się pod sobą kilku lub kilkunastu pracowników, za których pracę oraz ewentualne błędy się odpowiada. Kierownik ma za zadanie motywować ich do wytężonej pracy, rozdziela im zadania i kontroluje postępy ich prac. Wbrew pozorom nie jest to zajęcie łatwe, ponieważ wymaga doskonałej organizacji i umiejętności zarządzania personelem.

Niemniej jednak wysokie zarobki oraz szacunek, jakim cieszy się kierownik działu sprawiają, że pracę tę można lubić. Z pewnością jest to stanowisko, które sprawia, że można się wykazać swoim doświadczeniem i umiejętnościami, więc z czasem można też liczyć na awans. Aby się jednak wykazać, potrzeba włożyć w to naprawdę dużo wysiłku.