rola kierownika działu

Rola Kierownika działu Sprzedaży

Na sprzedaży firma stoi – powie niejeden właściciel firmy. Trudno z tym stwierdzeniem polemizować. Choćby nie wiadomo jak genialny produkt został wytworzony, jak doskonałą stronę e-sklepu stworzyli Programiści, jak piękną reklamę zbudował dział marketingu, jak wspaniałą pozycję wypracował Specjalista ds. Public Relations – to wszystko na nic się zda, jeśli sprzedaż nie będzie “szła”. Kto jest odpowiedzialny za sukces sprzedażowy w organizacji? Odpowiedź może być tylko jedna – Kierownik działu Handlowego.

To na Kierowniku ds. Sprzedaży właśnie ciąży najwyższa odpowiedzialność. Jego zadaniem jest odpowiednie zmotywowanie Handlowców do jak najbardziej efektywnej sprzedaży. Niewątpliwie osoba na tym stanowisku pracy powinna posiadać osobowość lidera (o tej tematyce możesz przeczytać w moim poprzednim poście, do którego lektury serdecznie zapraszam). Kierownik o osobowości lidera będzie dawał dobry przykład i pociągnie za sobą cały dział. A ponieważ w dziale sprzedaży, jedyną miarą sukcesu jest zrealizowany target, dlatego tak ważna jest odpowiednia motywacja.

Fajnym sposobem, z którego korzysta wielu Managerów jest tablica z wynikami. Na owej tablicy, wszyscy Sprzedawcy, mogą na bieżąco sprawdzać wyniki swoje oraz pozostałych pracowników. Nic chyba tak nie rozpiera dumą pracownika jak najlepszy wynik. Mechanizm porównywania realizacji targetu wszystkich pracowników działu potrafi działać bardziej motywująco niż niejeden bonus finansowy. Okazuje się bowiem, że pomimo, że pieniądze i wysoka pensja jest najbardziej upragnioną formą gratyfikacji, to jednak motywacja pozamaterialna potrafi być bezcenną wartością dla zatrudnionej kadry pracowniczej. Każdy mądry Manager Zespołu powinien o tym wiedzieć 🙂

lider zespołu

Osobowość lidera – czyli jak efektywnie zarządzać zespołem.

Jak skutecznie zarządzać ludźmi? Czy wystarczy dobrze zaplanować ich pracę, żeby osiągnąć sukces? Czy wypadałoby zbudować z nimi dobre relacje? Czy być bardziej niedostępnym i nie spoufalać się z podwładnymi? W czym tkwi sukces zarządzającego? I dlaczego Kierownik Działu X tak świetnie radzi sobie z pracą i do tego jest lubiany i szanowany? Te i inne dylematy to codzienność Kierowników niższego i wyższego szczebla dzisiejszych korporacji. Niezależnie od działu, którym przyjdzie managerowi zarządzać, tego typu wątpliwości go dotkną – prędzej czy później.

Tematem, który przewija się w wielu książkach, gazetach, serwisach internetowych oraz forach internetowych jest osobowość lidera. Na czym to polega i jak to działa?

Chodzi o to, że tłum podąża za liderem. Kim jest lider? Jest osobą, która swoim postępowaniem, podejściem, nastawieniem i dobrym przykładem sprawia, że każdy “się go słucha”. Jakkolwiek władczo by to nie brzmiało, nie chodzi o faktyczne rządzenie. Chodzi tutaj bardziej o postawę, która sprawia, że pracownicy dobrowolnie a wręcz z żywą chęcią, wykonują czynności, które zleca Kierownik. Lider zespołu jest w ich oczach godny naśladowania.

Firma posiadająca w swojej kadrze managerskiej takiego właśnie lidera może liczyć na prawdziwy sukces na rynku. Działania pracowników nie są podyktowane nakazami, lecz prawdziwymi i szczerymi chęciami. Warto zatem, będąc Kierownikiem Działu, zapoznać się z literaturą ujmującą tę tematykę w przystępny sposób. Zdobyta wiedza będzie bardzo cenna, a efekty wynikające z jej zastosowania mogą okazać się bezcenne.

rozwiązywanie problemów między działami

Komunikacja pomiędzy działami.

Rolą dobrego kierownika jest nie tylko mądre zarządzanie swoim działem. Planowanie pracy, rozdzielanie obowiązków między pracownikami, sporządzanie ocen pracowniczych, udzielanie urlopów, pilnowanie ładu i porządku, realizowanie celów. W praktyce okazuje się, że to nie jedyne obowiązki, z którymi musi się zmierzyć osoba odpowiedzialna za zarządzanie działem. W codziennej pracy pojawiają się bowiem takie sytuacje, które managera zmuszają do wyjścia poza dział. Jedną z takich sytuacji niewątpliwie jest konflikt pomiędzy działami.

Przytoczmy przykład współpracy dwóch działów w zakresie obsługi zleceń klientów. Jeden dział wykonuje pewien zakres pracy, po czym przekazuje ją dalej do drugiego działu. W praktyce ten drugi zespół odpowiada za zrealizowanie zlecenia. Jednak dopóki pierwszy dział nie prześle rozpoczętego zadania, to drugi dział nie ma co robić. Wyobraźmy sobie znaczne opóźnienia w przekazywaniu spraw. Pracownicy między sobą rozpoczynają niemiłe dyskusje, pojawiają się pretensje, czego efektem jest konflikt wiszący w powietrzu.

W takich sytuacjach do działania powinni wkroczyć kierownicy zespołów. Pierwszym krokiem jest zdobycie wyczerpujących informacji od wszystkich pracowników oraz poznanie przedmiotu sporów. Następnym krokiem powinna być dokładna analiza procesów oraz znalezienie przyczyn powstałych problemów. A finalnym krokiem jest znalezienie rozwiązań i wdrożenie ich do pracy zespołów. Tylko kompleksowe podejście kierowników do konfliktu między działowego jest w stanie skutecznie zaradzić powstałym problemom.

zarządzanie dużym działem

Jak dużym działem można zarządzać?

Manager działu musi liczyć się z tym, że zespół, jakim przyjdzie mu zarządzać może się rozrosnąć z czasem. Na początku np. zarządza kilkoma osobami, bo przedsiębiorstwo stawia swoje pierwsze kroki na rynku. Z czasem następuje ekspansja, liczba osób zatrudnionych w firmie diametralnie się zwiększa i zamiast być zarządcą małego kilkuosobowego zespołu, kierownik musi stanąć na czele bardzo liczebnego działu. Taki dział w organizacji może być rozbity na kilka bądź kilkanaście a nawet kilkadziesiąt zespołów. Czasem jest i tak, że poszczególne zespoły stacjonują w różnych miastach. Zarządzanie tak rozproszonymi pracownikami nie jest możliwe w przypadku tylko jednej osoby zarządzającej. W takiej sytuacji zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest wydelegowanie zadań oraz wybranie kierowników, którzy staną na czele poszczególnych zespołów i będą raportować do Kierownika Działu.

Każdy zarządzający powinien ustalić ze swoim zespołem harmonogram pracy, żeby działania zespołu były sprawne, a wytyczone cele osiągalne. Oczywiście manager danego teamu dla odciążenia siebie powinien delegować zadania. Z drugiej strony jest to również duże wyróżnienie, dla osoby, która owe obowiązki przejęła. Weźmy za przykład robienie statystyk i przeprowadzanie analiz – jest to nie ukrywajmy – bardzo poważny obowiązek, który później umieszczony w CV będzie świadczył o wysokiej randze pracownika.

Pomimo delegowania zadań oraz wybrania poszczególnych kierowników zespołów pojawia się pytanie jaka liczba osób w dziale jest możliwa do ogarnięcia. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Bowiem dział może być ogromny, natomiast sprawnie rozłożone obowiązki oraz rzetelni managerowie zapewniają pełną efektywność i płynny przepływ informacji.