kierownik

O windykacji

Jako kierownik działu windykacji mam zawsze ręce pełne roboty. Muszę nie tylko dbać o odpowiednie wykonanie swoich zadań, ale również kontrolować pracę pracowników działu. Dla osób niezbyt orientujących się w temacie windykacji może przypomnę szybko czym ona jest.

Otóż, windykacja w dosłownym znaczeniu oznacza obronę konieczną, dochodzenie roszczeń, a nawet zemstę. Według prawa windykacja jest dochodzeniem własności za pomocą środków określonych w przepisach prawnych.

Istnieją dwa podziały charakteryzujące windykację. Pierwszy z nich, dzieli się na:

  • windykację polubowną, podczas której dłużnik mający doprowadzić do spłaty należności jest monitowany,
  • windykację sądową, którą stosuje się w przypadkach braku chęci współpracy ze strony dłużnika.

Drugi podział jest nieco bardziej szczegółowy i wyróżnia:

  • windykację polubowną (dzielącą się na tzw. windykację zdalną i osobistą);
  • windykację sądową;
  • windykację komorniczną i pokomorniczną (obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem);
  • windykację karną.