kierownik działu fizjoterapii

Moje nowe obowiązki

Przed dwoma tygodniami osiągnąłem duży sukces w moim dotychczasowym życiu zawodowym. Sukcesem tym jest awans na stanowisko kierownika działu fizjoterapii, w którego otrzymanie szczerze wątpiłem. Razem ze mną w konkursie na kierownika udział wzięło wielu innych, równie ambitnych fizjoterapeutów, jednak jakimś cudem to mi udało się awansować, kierownik działu Starachowice.

 • Jeśli do tej pory narzekałem na swoje obowiązki i liczbę zajęć, to teraz narzekał będę dwa razy bardziej, bo lista moich obowiązków jest bardzo rozbudowana. Do moich zadań, jako kierownika Działu Fizjoterapii należy w szczególności:
 • kierowanie Działem Fizjoterapii
 • opracowywanie standardów i procedur obowiązujących w Dziale Fizjoterapii,
 • alokacja kadry, tj. czuwanie nad prawidłowym rozmieszczeniem i wykorzystaniem podległego personelu,
 • uczestniczenie w obchodach lekarsko-pielęgniarskich,
 • nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej dot. rehabilitacji pacjentów,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu realizacji zadań przez Dział Fizjoterapii,
 • prowadzenie polityki doskonalenia zawodowego: opracowywanie kierunków i form, szkolenia wewnątrzzakładowego raz kierowanie na kursy, szkolenia, specjalizacje, studia itp. podległych pracowników,
 • prowadzenie podręcznego magazynu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zabezpieczenie pomieszczeń magazynowych przed kradzieżą, pożarem,
 • czuwanie nad właściwym zaopatrzeniem Działu Fizjoterapii w niezbędną aparaturę i sprzęt medyczny, wyroby medyczne, produkty lecznicze, środki ochrony indywidualnej itp.,
 • nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej narzędzi, aparatury i sprzętu medycznego, niezbędnych do wykonania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • nadzór nad zabezpieczeniem i właściwym przechowywaniem produktów farmaceutycznych i materiałów medycznych,
 • wykonywanie zadań fizjoterapeuty.